RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700 – 800 ZBIERANIE SIĘ DZIECI. Aktywność indywidualna, zróżnicowana,  podejmowana z inicjatywy dzieci.

800 – 1130 ZABAWY INTEGRACYJNE. Opieka nad uczniami rozpoczynającymi później lekcje oraz przebywającymi w świetlicy
w czasie religii, wf, nie uczęszczającymi na basen.

1230 – 1630 ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej,  plastycznej, językowej, społecznej, muzycznej. Odrabianie lekcji. (Zajęcia planowane indywidualnie przez nauczyciela – wychowawcę grupy świetlicowej, zgodne z Planem zakończenia lekcji, Planem dydaktyczno – wychowawczym świetlicy, Grafikiem obiadów, Grafikiem korzystania z sal 12 i 13).

1130 – 1430 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD (zgodny
z grafikiem).

1400 – 1420 PODWIECZOREK

1330 – 1530 ODRABIANIE LEKCJI (sala 05)

1630 – 1715 ZABAWY DOWOLNE WG  ZAINTERESOWAŃ DZIECI

1715  – 1730 PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY

Codziennie:

  • zajęcia ruchowe na powietrzu, w holu lub sali gimnastycznej,
  • zajęcia relaksacyjne, np. wspólne czytanie, słuchanie muzyki klasycznej