RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700 – 800 ZBIERANIE SIĘ DZIECI. Aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Poranek z książką.

800 – 1130 ZABAWY INTEGRACYJNE, ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE ZGODNIE
Z PLANEM DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM. Opieka nad uczniami rozpoczynającymi później lekcje oraz przebywającymi w świetlicy w czasie religii, lekcji wf, nie uczęszczającymi na basen.

1230 – 1630  ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE ZGODNIE Z PLANEM DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYM. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita
i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci
w sferze ruchowej,  plastycznej, językowej, społecznej, muzycznej. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

1130 – 1430 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD (zgodnie z grafikiem).

1400 – 1420 PODWIECZOREK DLA GRUP ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1330 – 1500 ODRABIANIE LEKCJI

1630 – 1715 ZABAWY DOWOLNE wg  ZAINTERESOWAŃ DZIECI

1715  – 1730 PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY