Treść artykułu

Świeto Niepodległości

10 listopada odbył się uroczysty „czwartek literacki” z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasy V przygotowały krótkie przedstawienie przypominające nam lata zaborów i czas odzyskiwania niepodległości.

Po przedstawieniu odbył się II Konkurs Pieśni Patriotycznych, w którym wzięły udział wszystkie klasy IV – VI.

Po wszystkich uroczystościach, zgodnie z tradycją naszej szkoły, delegacja uczniów złożyła wieniec przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.