Treść artykułu

„Sześć obrazów dla sześciolatków”

obrazto nazwa projektu edukacyjnego w którym udział biorą dzieci z klasy 1a. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z polskim dziedzictwem kulturowym
i zbudowanie podstaw  wiedzy o polskim malarstwie.  W trakcie warsztatów dzieciaki uczestniczą w  grach edukacyjnych związanych  z obrazami oraz ćwiczeniach plastycznych. Informacje o obrazach, artystach i stylach w jakich powstały omawiane dzieła, są odkrywane przez dzieci w trakcie zabawy.

 Na zakończenie spotkania dzieci otrzymują książkę o obrazie, który był omawiany podczas warsztatu.  Było to już drugie ciekawe i przyjemne spotkanie ze sztuką. Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały obraz Aleksandra Gierymskiego „W altanie”. Drugie spotkanie poświęcone było obrazowi Canaletto „Widok Warszawy od strony Pragi”.

Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Fala Kultury.  Dziękujemy.