Treść artykułu

SZKOLNY TURNIEJ DWÓCH OGNI DZIEWCZĄT KLAS 4

 9 kwietnia 2018 r. uczennice klas 4 uczestniczyły w szkolnym turnieju dwóch ogni. Między sobą konkurowały cztery klasy: 4A, 4B, 4C i 4D. Dziewczęta rywalizowały ze sobą systemem – każdy z każdym. Po emocjonujących rozgrywkach:

 I miejsce zajęła klasa 4D

II miejsce – kl. 4C

III miejsce – kl. 4B

IV miejsce – kl. 4A

Turniejowi towarzyszyła wspaniała atmosfera, zaś wszystkie zawodniczki wykazały się postawą godną zasad fair play.

Gratulacje dla wszystkich uczestniczek turnieju !

Urszula Mazur