Treść artykułu

Uroczystość zakończenia konkursu „Powstanie Warszawskie 1944 w poezji i pieśni”

Sala widowiskowa bielańskiego Ratusza gościła liczne grono uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości na uroczystości, która była uwieńczeniem kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 53 im. Mariusza Zaruskiego.

W tym roku uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjów recytowali wiersze oraz śpiewali powstańcze pieśni. Konkurs ten jest kontynuacją upamiętnienia wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 roku wśród uczniów szkół dzielnicy Bielany, którego idea zrodziła się w wyniku współpracy Szkoły Podstawowej nr 53 ze Społecznym Komitetem Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego oraz poparciu Władz Samorządowych Dzielnicy Bielany.

Patronat honorowy nad tegoroczną, piątą edycją Konkursu objął Burmistrz Dzielnicy Bielany – p. Tomasz Mencina.

Jury, wyłonione spośród nauczycieli, przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania oraz przedstawiciela Społecznego Komitetu Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego pana Michała Mazurowskiego, oceniło występy dzieci z 13 szkół. W sumie wysłuchano 26 recytacji i 33 występy wokalne.

Uroczystość zakończenia Konkursu połączona z koncertem laureatów rozpoczął występ zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 209, który przywitał uczestników spotkania pieśnią „Warszawskie Dzieci”. Następnie zabrali głos: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 – Jacek Grzybowski oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany – Tomasz Mencina. Podziękowali oni wszystkim uczestnikom Konkursu, którzy swoimi występami oddali hołd walczącym o wolność ojczyzny, dla których ważny był los ich kraju, ich miasta – Warszawy.

Uczestnikom Konkursu przyznano nagrody w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria wokalna uczniów szkół podstawowych z klas 1-3: Sonia Kęska SP 53- I miejsce, duet Adam Sawicki, Jeremi Grabowski SP 53 – II miejsce, tercet Natalia Turzyńska, Małgorzata Dworakowska, Ewelina Wróbel SP 53 – III miejsce
  2. Kategoria wokalna uczniów szkół podstawowych z klas 4-6: Julia Mozdyniewicz, Magdalena Żuromska, Karolina Kordońska SP 289- I miejsce, Barbara Siciarek, Weronika Sławek, Sebastian Przytuła SP 53 – II miejsce, zespół: Julia Mozdyniewicz, Oliwia Stolarczyk, Amelia Kowalska, Zuzanna Ruszkowska SP 289 – III miejsce
  3. Recytacja uczniów szkół podstawowych z klas 4-6: Kalina Major SP 133, Zuzanna Kujawa SP 289 – I miejsce, Milena Hryb SP 80—II miejsce, Stefan Sawko SP 53, Maria Piasecka SP 133, Alan Wojciechowski SP 77 – III miejsce, Julia Czostkiewicz SP 80- III miejsce
  4. Kategoria wokalna uczniów gimnazjów: Zofia Bejm, Katarzyna Latos Gim. 77 -I miejsce, Gabriela Biesiakirska 78 -II miejsce, Wiktoria Maciąg Gim. 76, Julia Schontaler Gim. 77 – III miejsce
  5. Recytacja uczniów gimnazjów: Laura Lipińska Gim. 76 – I miejsce, Paulina Kobierska Gim. 76 – II miejsce, Alicja Rzążewska, Lena Słodkowska- Struzik Gim.76 – III miejsce.

Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali laureatom: Burmistrz Dzielnicy Bielany -Tomasz Mencina, Naczelnik Wydziału Oświaty – Zofia Gajewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 – Jacek Grzybowski oraz przedstawiciel Społecznego Komitetu Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego – Michał Mazurowski. Uroczystość uświetnił koncert galowy laureatów.

Koordynator Konkursu – Ewa Błachnio, nauczyciel SP nr 53