Treść artykułu

URODZINY MARIUSZA ZARUSKIEGO

W ostatnim tygodniu stycznia uczniowie naszej szkoły zapoznali się z efektami pracy w ramach projektu realizowanego z okazji 155. rocznicy urodzin Mariusza Zaruskiego.  Klasy IV – Vlll otrzymały zadania. Uczniowie podzielili się na trzy zespoły. Literaci pisali gadułki, malarze tworzyli portret patrona lub żaglowiec, kronikarze opracowywali stronę Wielkiej Księgi Mariusza Zaruskiego. Powstał też pierwszy numer gazetki szkolnej  Pod żaglami Zawiszy.
Od 24 stycznia można podziwiać wystawę prac uczniów.