WARS i SAWA

wars-i-sawa

27 października 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik już po raz piąty zostały wręczone Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy. W uroczystości z udziałem dyrektorów, szkolnych liderów wspierania uzdolnionych i uczniów z wyróżnionych szkół uczestniczyli członkowie Zespołu i Kapituły rekomendujący wnioski szkół, władze oświatowe m.st. Warszawy między innymi zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Burmistrzowie i przedstawiciele Dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Arkadiusz Walczak oraz wielu innych dostojnych gości. Trzydziestu trzem stołecznym szkołom wspierającym uzdolnionych zostały wręczone Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA oraz siedemnaście bezterminowych Certyfikatów szkołom, których ważność Certyfikatu wygasła z końcem roku szkolnego 2012/2013 lub 2013/2014 i które przedstawiły wyciąg z rzetelnie przeprowadzonej wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych w szkołach. Jednocześnie dziewięć warszawskich szkół otrzymało Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy. Listę wyróżnień znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronach internetowych: W prezentacjach gwiazdką zostały oznaczone te szkoły, których wnioski Zespół i Kapituła ocenili na najwyższym poziomie. Październikową uroczystość wręczania Certyfikatów i Wyróżnień uświetnił pokaz popularno-naukowy przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik  pn. „Umysł przyłapany” – traktujący o tym, jak iluzjoniści oraz branża reklamowa wykorzystują wiedzę o funkcjonowaniu naszego umysłu oraz niedoskonałościach naszych zmysłów. Galę poprowadził Artur Wolski, nauczyciel i animator kultury oraz pomysłodawca i organizator wielu twórczych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej. Wszystkim wyróżnionym szkołom raz jeszcze GRATULUJĘ!

Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji

Certyfikat WARS i SAWA