Treść artykułu

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży odgrywa kluczową rolę w rozwoju oraz w kształtowaniu ich
przyszłości. Obejmuje szeroki zakres aspektów emocjonalnych, behawioralnych i społecznych, które
wpływają na ogólny dobrostan i funkcjonowanie.

 

INFORMACJE O WTZP

Warszawskie Forum Doświadczeń

Piknik 23.03.2024r.

 

https://zdrowie.um.warszawa.pl/zdrowie-psychiczne