Treść artykułu

Warsztaty teatralne w klasach III a, II a, II b i II c.

W klasie pierwszej dotykaliśmy teatru, a na warsztatach „ Rozumieć teatr”  jak sam tytuł sugeruje powinniśmy Go zrozumieć.
Uczestniczyliśmy w Wielkim Turnieju Wiedzy Teatralnej, usiłując zrozumieć spektakl teatralny, rozkładając go na pochodne z innych sztuk i starając się nazwać to, co widzimy, słyszymy, czujemy, czytamy, rozpoznajemy i  rozumiemy   w nim.

Najpierw wylosowaliśmy drużyny i zespoły, później uczestniczyliśmy w scence przypominającej mądre teatralne słowa dotyczące TEATRALNEJ przestrzeni. Następnie odbył się konkurs na szybkość i znajomość TEATRALNYCH słów (dla wszystkich), potem było zagajenie o spotkaniu, spleceniu, połączeniu, zmieszaniu
i pomieszaniu sztuk pięknych i niepięknych w sztuce TEATRU.

Dużą atrakcją był konkurs na szybkość i znajomość artystów budujących spektakl TEATRALNY, a następnie był  konkurs na refleksyjność i rozumienie określeń komponentów przedstawienia TEATRALNEGO.

Głównym punktem spotkania był marionetkowy spektakl „CALINECZKA” wg Andersena. Całość  zakończyła się  konkursem na recenzję teatralną, po którym  nastąpiło sumowanie punktów i dekoracja zawodników złotem i srebrem.