Treść artykułu

,,WIEM CO JEM”

W klasach drugich odbyły się warsztaty z edukacji żywieniowej prowadzone w ramach kampanii ,,Wiem  co jem” Urzędu m. st. Warszawy  ,,Poznajemy piramidę zdrowego żywienia”. Na tych warsztatach dzieci obejrzały prezentację   ,,Piramida żywienia ” pracowały z kartami pracy, gdzie w praktyczny sposób mogły utrwalić poznane wiadomości. Warsztaty zakończyliśmy quizem, przy którego rozwiązywaniu dzieci dobrze się bawiły.