BAZA SZKOŁY

Powierzchnia nieruchomości: 1,6364 ha

Powierzchnia terenów zielonych: 4,400 m2

Powierzchnia terenów sportowych: 6,060 m2

Liczba

Powierzchnia

23

996,2 m2

1

58,4 m2

1

49,8 m2

1

182,7 m2

1

70,10 m2

3

132,0 m2

Strona główna
Zarządzanie placówką
Kadra
Obwód szkoły

Wprowadził: Anna Cichocka (Szkoła Podstawowa nr 53 - Bielany)                                      19.09.2017
Aktualizujący: Anna Cichocka (Szkoła Podstawowa nr 53 - Bielany)                                  19.09.2017
Zatwierdzający: Jacek Grzybowski (Szkoła Podstawowa nr 53 - Bielany)                             19.09.2017