Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Projekt okładki do ulubionej bajki Oskara Kolberga”

Szkolny konkurs plastyczny dla klas czwartych na projekt okładki do bajki Oskara Kolberga rozstrzygnięty!

Zadaniem uczniów było przeczytanie i wybranie jednej ulubionej bajki oraz wykonanie do niej projektu okładki. Przy ocenie prac brana była pod uwagę interpretacja własna i sposób ujęcia tematu, oryginalność projektu, walory artystyczne, a także kompozycja oraz estetyka wykonania. Komisja konkursowa wybrała prace następujących osób:

I miejsce - Karol Kalinowski klasa 4d

II miejsce -  Julia Socha klasa 4c

III miejsce - Hubert Zwierzchowski klasa 4a

Wszystkim serdecznie gratuluję!

Nauczycielka plastyki i muzyki.