Treść artykułu

Zamiast kwiatka niosę pomoc – 14 października 2018 r

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom i Uczniom za włączenie się do akcji niesienia pomocy potrzebującym.

Dzięki Państwa ofiarności wpłaciliśmy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej kwotę 1267,80 złotych.