Treść artykułu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „KOSZYK WIELKANOCNY”

Wychowawcy świetlicy SP nr 53 serdecznie zapraszają do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym na „Najpiękniejszy koszyk wielkanocny”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Umożliwienie dzieciom zaprezentowania własnego talentu plastycznego

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie udział biorą uczniowie klas 0-VII.
 2. Każdy uczeń może przesłać na konkurs tylko jedną pracę płaską lub przestrzenną (prace wykonane  grupowo nie wezmą udziału w konkursie)
 3. Prace biorące udział w konkursie powinny być wykonane samodzielnie, według własnego pomysłu, dowolną techniką.
 4. Oceniana będzie samodzielność wykonania, estetyka pracy, a także pomysłowość i oryginalność formy.
 5. Prace należy składać w świetlicy SP 53, Warszawa, ul. Rudzka 6 w terminie do 19.03.2018.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, numerem szkoły i nazwiskiem opiekuna oraz adresem mailowym szkoły.
 7. Prace biorące udział w konkursie stają się własnością organizatora.
 8. Dla najciekawszych prac przewidujemy dyplomy i nagrody. O wynikach konkursu poinformujemy mailowo. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane poprzez skrytki w Wydziale Oświaty.

Organizator:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 53, Warszawa, ul. Rudzka 6,

Tel. 602 554 901