Treść artykułu

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Moja książka o zwierzętach”

w-pustyni-i-w-puszczy-ok_lis_via_wyr

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Moja książka o zwierzętach”.  Stworzone przez uczniów książki z własnymi ilustracjami należy składać do wychowawców klas do 24 października 2016. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas spotkania uczniów z lekarzem weterynarii.