Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Szanowni Państwo, 

proszę o zapoznanie się ze zmianami zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych,

poniżej link do strony na ten temat

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas