Treść artykułu

Zmiany w opłatach za duplikaty dokumentów

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. opłaty za wszystkie duplikaty świadectw szkolnych (26 zł)
i legitymacji
(9 zł), 
wystawiane przez szkołę, uiszczają Państwo tylko przelewem na konto:

DBFO Dzielnicy Bielany DBFO – SP53

Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
27 1030 1508 0000 0005 5023 3053

Duplikat dokumentu będzie wydany w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.