Treść artykułu

ZMIANY W ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. WYDŁUŻENIE I PÓŁROCZA DO 31 STYCZNIA 2021 R.
 2. WYSTAWIANIE OCEN NIEDOSTATECZNYCH – DO 22 GRUDNIA.
 3. 04 – 17. 01.2021 – FERIE ZIMOWE
 4. 18 – 22.01. 2021 – NAUKA I WYSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH
 5. 26.01.2021 – RADA KLASYFIKACYJNA
 6. ZEBRANIA Z RODZICAMI
  • 27.01.2021 – KLASY 1 – 3
  • 28.01. 21 – KLASY 4 – 8
 7. W DNIACH – 04 – 17. 01.2021 r. – oddziały „0” pracują bez zmian