DORADZTWO ZAWODOWE

WARSZAWSKI SYSTEM DORADZTWA
ZAWODOWEGO

„Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów,
umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery.

Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej aż do szkoły ponadpodstawowej”. Centrum rozwoju doradztwa zawodowego, WCIES http://crdz.wcies.edu.pl

Punkt Informacji i Kariery znajduje się w pokoju 52.