WYMAGANIA EDUKACYJNE

Odział przedszkolny

I etap edukacyjny

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Język angielski Język angielski  Język angielski

 

II etap edukacyjny

Język polski: 

Język angielski: 

Biologia: 

Historia: 

Chemia: 

Technika: 

Religia: 

Matematyka: 

Język niemiecki: 

W-F: 

Przyroda: 

Fizyka: 

Informatyka: 

Muzyka: 

WOS: 

Plastyka: 

Dostosowanie Wymagań Edukacyjnych