Kontakt z RR

 

      We wszystkich sprawach dotyczących klas, uczniów oraz szkoły prosimy się kontaktować bezpośrednio z przedstawicielami Rady Rodziców w poszczególnych klasach.