Dokumenty Rady Rodziców

Rada Rodziców wybierana jest co roku. Podstawą działania Rady jest regulamin.

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE

Kończąc swoją roczna kadencję Rada Rodziców przygotowuje sprawozdanie rocznie i przedstawia je swoim następcom.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 53 za rok 2017-2018