Dokumenty Rady Rodziców

Rada Rodziców wybierana jest co roku. Podstawą działania Rady jest regulamin.

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SP 53 W WARSZAWIE 


Kończąc swoją roczną kadencję Rada Rodziców przygotowuje sprawozdanie rocznie i przedstawia je swoim następcom.

RAPORT MERYTORYCZNY – 2019-2020

RAPORT FINANSOWY – 2019-2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 53 za rok 2018-2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 53 za rok 2017-2018