Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 uprzejmie informuje, że osoby starające się o dofinansowanie lub zapomogę
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszone są pobranie wniosku oraz złożenie go w sekretariacie szkoły lub przesłanie pocztą.

Załącznik 2. Oświadczenie o dochodach

Załącznik 3. Zapomoga socjalna i losowa

Załącznik 4. Pożyczka mieszkaniowa

Załącznik 6. Wniosek dziecko wypoczynek zorganizowany

Załącznik 7. Wniosek wypoczynek – dorosły

Załącznik 8. Zapomoga z tytułu zgonu

Załącznik 9. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Załącznik 11. Dofinansowanie wypoczynku dziecka

Załącznik 12. Dofinansowanie w okresie zimowym