Rada Rodziców


Rok szkolny 2023-2024

Szanowni Państwo!

Jak co roku podczas pierwszego zebrania wybrali Państwo przedstawicieli swoich klas, którzy tworzą tegoroczną Radę Rodziców.

Jako niezależny organ współtworzący społeczność naszej szkoły chcemy mieć realny wpływ na to, w jakich warunkach uczą się nasze dzieci. Chcemy dbać o jakość nauczania oraz bezpieczeństwo uczniów.

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag  i propozycji swoim przedstawicielom w poszczególnych klasach lub bezpośrednio  RR.

Liczymy na wsparcie ze  strony rodziców oraz na życzliwą współpracę z Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły.

Zachęcamy do regularnych wpłat na konto Rady Rodziców.

Santander Bank: 39 1090 1030 0000 0001 0844 3948

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia)

Wszystkie przekazane nam środki przeznaczamy na uczniów oraz szkołę. Proponowane wysokości składek miesięcznych  to:

  • za pierwsze dziecko – 20 zł
  • za drugie i kolejne dziecko – 10 zł

Przewodnicząca Rady Rodziców 2023/2024
Maria Małecka-Rzodkiewicz

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 53

im. Mariusza Zaruskiego

ul. Rudzka 6, 01-689 Warszawa

e-mail: sp53zaruski@gmail.com


Więcej informacji:

Aktualności RR – krótkie informacje na temat naszych bieżących działań

O Radzie Rodziców  – czym jest Rada Rodziców, kto wchodzi w jej skład, jakie pomysły chcemy zrealizować

Działania Rady Rodziców – jakie działania podejmuje Rada Rodziców

Dokumenty RR  – Regulamin Rady Rodziców oraz sprawozdania z działalności

Kontakt  –  do  Rady Rodziców