O Radzie Rodziców

Rada rodziców to organ szkolny, w skład którego wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów naszej szkoły. Radę Rodziców reprezentuje Prezydium Rady, wybrane przez członków Rady Rodziców.

Prezydium Rady 2022/2023

Przewodnicząca Maria Małecka-Rzodkiewicz
Zastępczyni przewodniczącej Katarzyna Bułacińska
Zastępca przewodniczącej Tomasz Polak
Skarbniczka Anna Przybylska
Sekretarz Agata Kowalska

 

Jako Rada Rodziców współpracujemy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Występujemy z  wnioskami oraz opiniami do dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także staramy się o pozyskanie funduszy z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Zachęcamy do regularnych wpłat na konto Rady Rodziców.

Santander Bank: 39 1090 1030 0000 0001 0844 3948

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia)

Wszystkie przekazane nam środki przeznaczamy na uczniów oraz szkołę. Proponowane wysokości składek miesięcznych  to:

  • za pierwsze dziecko – 20 zł
  • za drugie i kolejne dziecko – 10 zł   
Projekty RR w roku szkolnym 2022/2023 
realizowane we współpracy z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym