Skład

logo_rr

Prezydium Rady 2017/2018

 

Przewodnicząca Katarzyna Koźluk 3 a – 5 a
Zastępczyni przewodniczącej Maria Małecka-Rzodkiewicz 4 b
Skarbniczka Agata Kowalska 5 c
Sekretarz Paweł Kuźma 4 f

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 53                                                 

im. gen. Mariusza Zaruskiego                                                                                

ul. Rudzka 6,

01-689 Warszawa

Przewodnicząca: Katarzyna Koźluk