Kodeks ucznia

Jestem Uczniem „od Zaruskiego”, więc pamiętam, że:

 1. Przychodzę do szkoły punktualnie, nie spóźniam się na lekcje.
 2. Codziennie, oprócz piątków, mam na sobie strój szkolny- t-shirt z logo szkoły, pamiętam o zmiennym obuwiu i zawiązanych sznurówkach. Dbam o schludny i czysty wygląd.
 3. W wyjątkowych sytuacjach – kiedy biorę udział w ważnych szkolnych wydarzeniach, konkursach lub jeśli reprezentuję szkołę- pamiętam o stroju galowym: białej koszuli, ciemnych spodniach/spódnicy oraz krawacie z logo szkoły.
 4. Po dzwonku czekam na nauczyciela przed salą w parze z kolegą lub koleżanką.
 5. Dbam o estetykę zeszytów, ćwiczeń i podręczników.
 6. Podczas lekcji nie przeszkadzam nauczycielom i kolegom. Salę opuszczam tylko za zgodą nauczyciela.
 7. Podczas przerw spaceruję, rozmawiam z kolegami lub spożywam śniadanie. Porozumiewam się z zachowaniem zasad kultury osobistej. Nie podnoszę głosu.
 8.  Podczas przerwy śniadaniowej zostaję w sali.
 9. Po zakończonych zajęciach pozostawiam po sobie porządek.
 10. Po ostatniej lekcji czekam na nauczyciela i razem z klasą schodzę do szatni.
 11. Szanuję rzeczy, które należą do innych.
 12. Przebieram się w strój sportowy przed lekcjami wychowania fizycznego.
 13. W szatni zachowuję spokój.
 14. Czekam przed salą na nauczyciela wychowania fizycznego.
 15. Wychodzę na boisko szkolne tylko pod opieką nauczyciela.
 16. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.
 17. Informuję nauczycieli, wychowawców o niebezpieczeństwie lub złym stanie zdrowia.
 18. W stołówce czekam na swoją kolej, aby odebrać z okienka posiłek. Jem w ciszy i spokoju.
 19. Odnoszę naczynia do okienka, zachowując ostrożność.
 20. Korzystam z urządzeń elektronicznych tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 21. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opuszczam teren szkoły lub zgłaszam się do świetlicy.