Świetlica

Świetlica szkolna w SP 53 pracuje w godzinach 700-1730.

Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0-VI, po wypełnieniu przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Kierownikiem świetlicy jest mgr Beata Szylberg.

Dzieci uczęszczające do świetlicy podzielone są na grupy wychowawcze w zależności od wieku. Świetlica ma do dyspozycji 4 sale dla uczniów z klas I-VI. Dzieci sześcioletnie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy w swoich salach lekcyjnych.
Podczas pobytu w świetlicy uczniowie maja możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców (m.in. plastycznych, muzycznych, czytelniczych, rekreacyjno-sportowych). W pogodne dni dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, w wydzielonym ogródku świetlicowym.
W świetlicy organizowane są imprezy okolicznościowe (m.in. Andrzejki, Mikołajki) a także tradycyjne już zabawy integracyjne: Święto Ziemniaka i Dzień Rodziny.
Chętne dzieci uczestniczą w licznych konkursach organizowanych przez naszą świetlicę (np. Pocztówka Bożonarodzeniowa, Portret Mamy, konkurs taneczny „Po prostu tańcz”) jak również w konkursach i przeglądach organizowanych przez zaprzyjaźnione świetlice w naszej dzielnicy.

GALERIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY