Świetlica

  • Świetlica szkolna w SP 53 pracuje w godzinach 700-1730.
  • Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0-VI (klasy VII i VIII uczniowie którzy nie uczęszczają na religię), po wypełnieniu przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  • Kierownikiem świetlicy jest Pani Dorota Jaroszuk.
  • Dzieci uczęszczające do świetlicy podzielone są na grupy wychowawcze w zależności od wieku. Świetlica ma do dyspozycji 4 sale dla uczniów z klas I-VI. Dzieci sześcioletnie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy w swoich salach lekcyjnych.
  • Podczas pobytu w świetlicy uczniowie maja możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców (m.in. plastycznych, muzycznych, czytelniczych, rekreacyjno-sportowych). W pogodne dni dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, w wydzielonym ogródku świetlicowym.
  • W świetlicy organizowane są imprezy okolicznościowe (m.in. Andrzejki, Mikołajki) a także tradycyjne już zabawy integracyjne: Święto Ziemniaka i Dzień Rodziny.
  • Chętne dzieci uczestniczą w licznych konkursach organizowanych przez naszą świetlicę (np. Pocztówka Bożonarodzeniowa, Portret Mamy, konkurs taneczny „Po prostu tańcz”) jak również w konkursach i przeglądach organizowanych przez zaprzyjaźnione świetlice w naszej dzielnicy.

GALERIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY