RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,

do sprawiedliwego ich rozważania”

Janusz Korczak

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 PEŁNI:

Pan Janusz Pakuła (nauczyciel historii)

RZECZNIK PRAW UCZNIA:

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
 • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc.
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Zachowuje dyskrecję!

ZADANIA I FUNKCE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka.
 • Propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły.
 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady
 • Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między:

          – uczniami

          – uczniami i pracownikami szkoły.

 • Pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia i prawami dziecka.
 • Współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 • Ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogami i psychologiem w sprawach związanych
  z przestrzeganiem praw ucznia.
 • Interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.

 JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM?

 Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA