Treść artykułu

PIĄTKA DLA ZIEMI

Adam, Adrian i Tymon biorą udział w konkursie „PIĄTKA DLA ZIEMI”. Zadaniem było przygotowanie dowolnej makiety elektrowni odnawialnych źródeł energii: wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, biomasy. 
 Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych
i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 


Zachęcanie do wykorzystywania surowców wtórnych do realizacji projektów oraz rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych wśród uczniów. Prace wyszły fantastyczne, teraz pozostało nam trzymanie mocno kciuków.