Treść artykułu

Tydzień Życzliwości i Dobrych Manier

W dniach 18 – 22 marca 2024 roku w naszej szkole odbył się „Tydzień Życzliwości i Dobrych Manier”. Celem szkolnej akcji było promowanie kultury osobistej na co dzień w tym: kształtowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, uświadomienie uczniom, ze zawsze należy być uprzejmym i życzliwym, a także przekazanie informacji na temat zachowania się w różnych sytuacjach. W ramach akcji zorganizowano wiele różnych aktywności: przygotowano i umieszczono na terenie szkoły hasła promujące życzliwość i kulturalne zachowanie się, przygotowano „drzewko życzliwości”, odbyło się czytanie opowiadań o dobrych manierach. Jako posumowanie „Tygodnia Życzliwości” uczniowie wybrali najżyczliwszą koleżankę i kolegę z każdej klasy. W tym dniach uczniowie przed wszystkim byli uprzejmi i życzliwi wobec innych osób. Dzielili się swoją pozytywną energią i pokazywali , że życzliwość i dobre maniery rzeczywiście mają moc!