Treść artykułu

Konkurs na Najpiękniejszą Pocztówkę Bożonarodzeniową

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„NAJPIĘKNIEJSZA POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA”

Wychowawcy świetlicy SP nr 53, ul. Rudzka 6 serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą pocztówkę bożonarodzeniową.

Cele konkursu:

 •      Podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych
 •      Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 •      Zapoznanie z tradycją i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia
 •      Zachęcanie uczniów do działań na rzecz osób potrzebujących

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie udział biorą uczniowie klas 0-VIII
 2. Każdy uczeń może przesłać na konkurs tylko jedną kartkę formatu 10×15 cm, wykonaną  na papierze z bloku technicznego.
 3. Prace biorące udział w konkursie powinny być wykonane samodzielnie, według własnego pomysłu, dowolną techniką. Nie oceniamy prac wykonanych grupowo.
 4. Oceniana będzie samodzielność wykonania, estetyka pracy, a także pomysłowość i oryginalność formy.
 5. Prace należy składać w świetlicy SP 53, Warszawa, ul. Rudzka 6 w terminie do 6.12.2019.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę na osobnej karteczce (nie przyklejonej do pocztówki ! ) z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, numerem szkoły i nazwiskiem opiekuna.
 7. Prace biorące udział w konkursie stają się własnością organizatora i wezmą udział w aukcji na cele charytatywne.
 8. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży pocztówek wpłacone zostaną na konto Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo ?”
 9. Dla najciekawszych prac przewidujemy nagrody. O wynikach konkursu poinformujemy mailowo.

 

Organizator:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 53, Warszawa, ul. Rudzka 6,

Tel. 602 554 901