Treść artykułu

232. rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA

232. rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA- uczcijmy ją razem!