Treść artykułu

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące projektu pt.

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka.

Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”,

które odbędzie się zdalnie na platformie Teams
30 marca w godz. 17.30 – 19.00
.   

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania całej społeczności szkolnej (w tym kadry pedagogicznej i administracyjnej, rodziców oraz samych uczniów i uczennic) w reagowanie na przejawy wykluczenia i przemocy, a tym samym sprawienie, aby szkoła była bardziej przyjazna i bezpieczna dla wszystkich!

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, jakie są szczegółowe cele projektu oraz jakie działania będą prowadzone w szkole w bieżącym roku szkolnym. Bardzo zależy nam także na poznaniu Państwa opinii odnośnie tego, jakie zagadnienia dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w szkole są, według Państwa, szczególnie istotne!

Projekt jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawa we wszystkich szkołach podstawowych w Warszawie, w tym roku obejmuje dzielnice: Bemowo, Bielany i Rembertów. Projekt jest koordynowany przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

 Więcej informacji o programie:

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/szkola-przyjazna-prawom-czlowieka