Treść artykułu

7 b w Muzeum Historii Żydów Polskich

Na korytarzu leży porzucony plecak. Do kogo należy? Uczniowie 7b oglądają zawartość plecaka, w którym znajdują się przedmioty, należące do religijnego chłopaka żydowskiego i tworzą opowieść na temat jego właściciela.

Tak zaczęły się warsztaty pt. „Wspólny dom. O Polsce wielu kultur”, w których uczestniczyliśmy 29 listopada 2017 r.

Na zajęciach zastosowano metodę dramy, uczniowie, opisując historię bohatera, wcielali się w różne role
z ogromnym zaangażowaniem.

Podejmując tematy uprzedzeń i stereotypów, dotyczących Żydów,   poszerzyliśmy naszą wiedzę  o zagadnienia związane z kulturą i tożsamością żydowską.

                                                                               Uczniowie 7 b z wychowawcą