Treść artykułu

DZIEŃ EUROPY NA SPORTOWO

9 maja 2022 r. klasy I – III uczestniczyły w „DNIU EUROPY NA SPORTOWO”, było to połączenie DNIA EUROPY i DNIA SPORTU.
Każda klasa przygotowała prezentację na temat wylosowanego kraju i wybranego sportowca z danego państwa europejskiego, którą można zobaczyć na tablicach umieszczonych na korytarzu, przypisanych do poszczególnych klas.
 Następnie o wyznaczonej godzinie dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych.
Klasy III rozegrały mecze w zbijaka, klasy drugie zmagały się w wyścigach skocznościowych, a klasy pierwsze skupiły się na mocowaniu i wyścigach.
Wszyscy dobrze się bawili, rywalizacja odbywała się zgodnie z zasadą fair play,
Na zakończenie P. wicedyrektor Małgorzata Chacińska wręczyła każdej klasie dyplom, były też nagrody dla każdej klasy ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 53im. M. Zaruskiego.