Treść artykułu

EDUKACJA OLIMPIJSKA – POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

Klasa II c wybrała się na spotkanie do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie spotkaliśmy się z P. Katarzyną Deberny – Dyrektorem Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej, byłą olimpijką,  która opowiedziała uczniom o igrzyskach olimpijskich, olimpijczykach i maskotkach olimpijskich. Inspirowała uczniów do pojęcia regularnej aktywności fizycznej oraz zaprezentowała wartości olimpijskie. Wprowadziła podstawowe pojęcia z zakresu edukacji olimpijskiej, a także omówiła o podstawowych wartościach w rywalizacji sportowej. Oglądaliśmy prezentację zawierającą wyjątkowe zdjęcia z igrzysk olimpijskich. Utrwaliliśmy znaczenie pojęcia fair play, poprzez odwołanie do rzeczywistych zdarzeń, a także odkryła przed uczniami genezę zasady fair play, która sięga starożytności, nawiązuje do czasów kodeksów rycerskich, baśni angielskich czy Williama Szekspira. Przybliżyła nam sylwetki znakomitych polskich sportowców, a także zapoznała nas z postacią Pierre’a de Coubertin i jego ponadczasowym credo – „kwestią najważniejszą nie jest święcenie triumfu, lecz szlachetna walka”. Uczniowie dostrzegli, że fair play to nie tylko zasada obowiązująca w sporcie, ale także w codziennym życiu.
Na zakończenie spotkania każdy wykonał medal.