Treść artykułu

Jubileusz szkoły

16 listopada 2017 zapisze się na kartach naszej szkolnej kroniki jako dzień niezwykły.

O godz. 10:00 uderzeniem w dzwon okrętowy rozpoczął się Uroczysty Czwartek Literacki z okazji Jubileuszu Szkoły – 100-lecia istnienia Szkoły nr 53,  50-lecia Szkoły Podstawowej nr 53
w obecnym budynku oraz 35 rocznicy nadania szkole imienia Mariusza Zaruskiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: Wicekurator Andrzej Sosnowski, Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz Jego zastępcy: Małgorzata Lerczak, Grzegorz Pietruczuk
i Włodzimierz Piątkowski. Obecni byli też: Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania, radni Dzielnicy Bielany oraz przyjaciele szkoły, a wśród nich komandor Yacht Klubu Polski  Pan Janusz Marek Taber oraz żeglarz i taternik pan Stefan Heinrich – chrzestny syn Mariusza Zaruskiego. Szczególnymi gośćmi byli nasi emerytowani nauczyciele.

Część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów uświetniła całą uroczystość, prezentacja multimedialna przybliżyła historię naszej szkoły.

Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów uznania i życzenia dalszych sukcesów.