Treść artykułu

Klub czytelniczy „PoczytajMy”

czytamy

Od 18 września w świetlicy szkolnej działalność rozpoczyna klub czytelniczy, założony w ramach współpracy z Fundacją CEO przy realizacji programu „PoczytajMy”. Celem programu jest przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności społecznej dzieci oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań wolontariackich.  Opiekunami klubu są panie Dorota Jaroszuk i Małgorzata Kryńska. W ramach działań klubu uczniowie będą czytać wybrane utwory dzieciom z „zerówek” oraz z przedszkola, prowadzić zajęcia czytelnicze dla młodszych kolegów a także zorganizują konkurs czytelniczy dla uczniów klas III.