Treść artykułu

Konkurs Literacki „Ad fontes” „Genialna Epoka Brunona Schulza

14 stycznia 2022 roku w XCIV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka

odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom VIII Edycji Bielańskiego  Konkursu Literackiego „Ad fontes” „Genialna Epoka Brunona Schulza” . Nasi uczniowie otrzymali książki pisarki Idy Żmijewskiej z jej dedykacją.

Po części oficjalnej było spotkanie z autorką, nagrodzeni mogli obejrzeć prezentację dotyczącą dziewiętnastowiecznej Warszawy, w  której rozgrywa się akcja powieści Idy Żmijewskiej.

Autorka odsłoniła kulisy swej twórczości, powiedziała o początkach drogi pisarza, przekazała uczniom cenne wskazówki dotyczące pierwszych prób literackich.

Laureatami z naszej szkoły zostali: 

Anna Cieślak   7a -II miejsce

Michał Ziółkowski  8c- III miejsce

Nagrodzonym pozostaje „rozwinąć skrzydła”.

 Serdecznie gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów literackich!