Treść artykułu

Krajobrazy Mazowsza

Obchody Światowego Dnia Krajobrazu stały się inspiracją do zorganizowania w świetlicy szkolnej tematu: „Krajobrazy Mazowsza”. Przez cały tydzień uczniowie zgłębiali wiedzę związaną z cechami charakterystycznymi mazowieckich terenów oraz znaczeniem najbliższego otoczenia w ich życiu. Zapoznali się z legendą o Wiśle,  poznali Parki Narodowe i rezerwaty przyrody występujące na Mazowszu. Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym: „Mazowsze – krajobraz sercem malowany, wiślaną wstęgą przepasany”. Na konkurs wpłynęło 107 prac ukazujących piękno nadwiślańskiej przyrody.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy a laureatom gratulujemy!