Treść artykułu

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.

 Do Rady kandydować mogą uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia. Aby się zgłosić, należy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor.

Kandydatury będą oceniane na podstawie uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiąganych wyniki w nauce.

Na zgłoszenia jest czas do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN
w październiku.

Na fanpage’u Dzielnicy Bielany będzie również umieszczona informacja na ten temat.