Treść artykułu

Otwarta lekcja języka angielskiego

 28 listopada w klasie 4a odbyła się lekcja otwarta dla warszawskich nauczycieli w ramach Przeglądu Dobrych Praktyk Edukacyjnych Razem Ciekawiej, którego twórcami są doradcy metodyczni Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń.

Na zajęciach oprócz  nauczycieli gościliśmy również redaktorów w wydawnictwa Macmillan, którzy pracują nad nowymi materiałami do kursów językowych. 

 Uczniowie klasy 4a wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i aktywnością w  trakcie lekcji, świetnie pracowali, komunikowali się w języku angielskim oraz wcale nie wystraszyli się tylu obecnych gości.

Jestem z Was dumna!

Brawo Wy!

Dorota Jabłońska