Treść artykułu

„PoczytajMy” o naszych prawach

Wszyscy powinni znać i być świadomi swoich praw. Dlatego uczennice działające w szkolnym klubie czytelniczym odwiedziły dzieci z grupy 0 C i przeczytały im fragment książki A. Czerwińskiej – Rydel i R. Piątkowskiej pt. „Moje prawa ważna sprawa”. Rozdział  pt. „Urodziny” dotyczył prawa do czasu wolnego, odpoczynku i zabawy. Po przeczytanym tekście Dominika, Julka i Laura pokazały dzieciom ilustracje przedstawiające: prawo do miłości, własności, bezpieczeństwa i opieki medycznej itp. Wspólnie staraliśmy się omówić i poznać znaczenie w/w praw. Następnie każde dziecko narysowało wybrane przez siebie prawo i zaprezentowało swoją pracę całej grupie.

Po zdobyciu nowej, ważnej wiedzy nie pozostało nam nic innego jak praktyczne wykorzystanie prawa dzieci do zabawy
i wyjście na szkolny plac zabaw.