Treść artykułu

Podziękowanie dla Muzeum Sportu i Turystyki

W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 53 w Warszawie oraz całej społeczności szkolnej „od Zaruskiego” chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowania dla Muzeum Sportu i Turystyki, a w szczególności dla Dyrektora Muzeum pana  Tomasza Jagodzińskiego oraz pani kustosz Iwonie Grys  za wspieranie młodzieży
w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i przychylności zdolna młodzież biorąca udział w Akademii Zaruskiego, programie wspierającym dziecięce pasje  będzie miała możliwość  zapoznać się bliżej z działalnością muzeum.

Na zakończenie roku szkolnego wraz ze statuetkami za zdobyte odznaki każdy wyróżniony uczeń otrzymał bilet do Muzeum.

Bardzo dziękujemy!