Treść artykułu

Pokaz mody w klasie I c

  Przez kilka dni na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej rozmawialiśmy o pięknie. Znaleźliśmy je w świecie przyrody, dziełach sztuki, codziennym życiu a także w człowieku. Dzieci wzięły udział w pokazie mody, na który przygotowały stroje wspólnie z rodzicami.

Wyjście na wybieg było dla niektórych uczniów wielkim wyzwaniem i dobrą zabawą. Udział w pokazie uświadomił uczniom że, trzeba dbać o swój wygląd, ale nie jest on najważniejszy.

Wychowawca klasy