Treść artykułu

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Uczniowskiego

Rada Rodziców informuje, że – dzięki wsparciu ze strony szkoły – zostaną zrealizowane aż 3 projekty w ramach inicjatywy Budżet uczniowski.

 1. Remont stołówki – projekt klasy 5e

2. Zakup stołów z piłkarzykami – projekt uczniów z klasy 7c

3. Rozbudowa placu zabaw – projekt uczniów z klas 2a, 2b, 2c, 2d, 1a, 1b, 1d

RR przeznaczyła na projekty 10 000 zł. Ta kwota wystarczyłaby na zaledwie 2 projekty (Remont stołówki – projekt klas starszych i Rozbudowę placu zabaw – projekt klas młodszych). Dyrekcja szkoły postanowiła jednak wesprzeć finansowanie projektów, dzięki czemu możemy zakupić również stoły do piłkarzyków, czyli zrealizować nie dwa, ale aż trzy projekty.

 Dziękujemy!