Treść artykułu

Przemoc karmi się milczeniem

Szanowni Państwo, informujemy, że m.st. Warszawa przygotowało akcję mającą na celu rozpowszechnienie informacji dot. oferty pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii. Sytuacja ograniczenia możliwości przemieszczania się i zalecenia przebywania w domach, to szczególnie trudny czas dla osób doznających przemocy w rodzinie, dlatego niezmiernie ważne jest dotarcie z ww. informacjami do osób potrzebujących.

Dodatkowe informacje:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-wspiera-ofiary-przemocy-domowej-mimo-epidemii