Treść artykułu

ROK z MARIUSZEM ZARUSKIM

We wtorek 31.01.2017 r., w 150 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły, w Centrum Olimpijskim PKOl odbyła się „Gala” inaugurująca „Rok z Mariuszem Zaruskim”.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Polski Związek Żeglarski, który ogłosił rok 2017 Rokiem Generała Mariusza Zaruskiego – żołnierza, pisarza, poety, malarza, żeglarza, taternika, a przede wszystkim wychowawcy młodzieży i działacza społecznego.

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej VIII kadencji przez aklamację przyjęli  uchwałę upamiętniająca osobę wybitnego Polaka, bohatera walk o niepodległość.

Do udziału w uroczystości zostały zaproszone organizacje związane z postacią Generała, w tym Yacht Klub Polski, Liga Morska Rzeczna, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, środowiska harcerskie oraz honorowi goście w tym pan Wojciech Brzechowski, który w przeszłości był inicjatorem symbolicznego pochówku Mariusza Zaruskiego w Zakopanem oraz wielu akcji przypominających działalność Generała, pani Maria Grodzicki, orędowniczka idei Zaruskiego z Gdyni, a także pan Stefan Heinrich, syn chrzestny Mariusza Zaruskiego, ale także narciarz, żeglarz i ratownik TOPR.

Podczas Gali odbyła się premiera znaczka pocztowego wyemitowanego przez Pocztę Polską przedstawiającego Mariusza  Zaruskiego za kołem sterowym na tle tatrzańskich szczytów.

W „Gali Zaruskiego” wzięło udział kilkanaście szkół z całej Polski noszących jego imię.

Nasza szkoła bardzo aktywnie uczestniczyła w organizacji i obchodach tej uroczystości.  W czasie Gali dyrektor Jacek Grzybowski i pani Dorota Jabłońska w formie prezentacji multimedialnej przedstawili ogrom działań podejmowanych przez nauczycieli popularyzujących sylwetkę Mariusza Zaruskiego wśród naszych uczniów, rodziców, środowiska lokalnego. Szkoła Podstawowa nr 53 od 35 lat nosi jego imię. Obrzędowość związana
z Mariuszem Zaruskim jest bardzo bogata. Składają się na nią:

 • Hymn szkoły napisany przez Wojciecha Młynarskiego i Włodzimierza Korcza,
 • Sztandar Szkoły z sylwetką Generała w towarzystwie dzieci na awersie i słowami „Dobro, Prawda, Polska” na rewersie, projektu Macieja Jędrysika,
 • Strój szkolny z wizerunkiem Patrona
 • Logo szkoły, projektu Macieja Jędrysika,
 • „Czwartki Literackie” wzorowane na patriotycznych spotkaniach organizowanych przez Marusza Zaruskiego w Odessie,
 • Uroczyste ślubowanie klas pierwszych z rotą przyrzeczenia nawiązującą do słów Patrona,
 • „Izba pamięci Mariusza Zaruskiego” z licznymi eksponatami nawiązującymi do jego działalności,
 • Symboliczne oceny za postępy w nauce i zachowanie,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi blisko związanymi z Mariuszem Zaruskim,
 • Udział w uroczystościach związanych z patronem w Polsce i za granicą,
 • Memoriał im. Mariusza Zaruskiego,
 • Program wychowawczy szkoły.

Do najnowszych inicjatyw związanych z postacią patrona należy zaliczyć „Akademię Zaruskiego” oraz aplikowanie  i otrzymanie tytułu „Szkoła z pomysłem na …”.

„Akademia Zaruskiego” jest innowacyjną formą edukacji, polegającą na umożliwieniu uczniom utalentowanym jak również tym, którzy nie odnoszą sukcesów szkolnych, zdobywanie doświadczeń edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych oraz wzmacnianiu ich poczucia wartości.

„Szkoła z Pomysłem na …” to honorowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nadawane szkołom mogącym pochwalić się kreatywnymi rozwiązaniami edukacyjnymi. Działania naszej szkoły są skoncentrowane wokół promowania ideałów i pasji patrona – Mariusza Zaruskiego.