Treść artykułu

Ślubowanie klas pierwszych

12 października 2017 r. wraz z uderzeniem w dzwon, jak nakazuje tradycja i obrzędowość naszej szkoły, rozpoczął się uroczysty „CZWARTEK LITERACKI” dla klas I.
Tego dnia uczniowie, w obecności rodzin, nauczycieli oraz: Zastępców Burmistrza Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy – Pani
Magdaleny Lerczak i Pana Grzegorza Pietruczuka,
a także
 Dyrekcji szkoły, ślubowali na sztandar, że będą kształtować swoje charaktery, by były „twarde jak tatrzański granit…..”(fragment roty ślubowania).
Pan Dyrektor oraz Pani i Pan burmistrz powiedzieli do zebranych kilka miłych słów, uczniowie
z klasy III b  przybliżyli postać Mariusza Zaruskiego – patrona naszej szkoły swoim młodszym kolegom.
Wszyscy uczniowie zostali pasowani na pierwszoklasistę przez nałożenie każdemu dziecku koszulki – stroju szkolnego „JESTEM OD ZARUSKIEGO”.
Na zakończenie uroczystości wszyscy trzymając się za ręce odśpiewali pieśń „Stańmy bracia wraz”.
Rodzice przygotowali dla swych pociech niespodziankę.

Ewa Hautier