Treść artykułu

Sukces naszej nauczycielki

Jest na bardzo miło przekazać informację o sukcesie naszej Koleżanki, Pani Ewy Błachnio.

Podczas Dnia Koordynatora Wolontariatu Pani Ewa, która jest opiekunką wolontariatu w naszej szkole, otrzymała podziękowanie za promocję wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie u młodych ochotników wrażliwości na potrzeby innych oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Jesteśmy dumni z naszej Koleżanki.

Tu można obejrzeć relację z uroczystości